"Škola je reklamnou agentúrou, ktorá vás presviedča o tom, že potrebujete spoločnosť takú, aká je." Ivan Illich

S firmami a značkami v blogu spomenutými nemám žiadne zmluvy ani dohody. Neberiem od nich žiadne provízie, ani finančné či materiálne benefity. V článkoch vyslovujem moje vlastné názory a postupy. Žiadny príspevok nemá charakter PR.

Partneri:

Penzion ORAVA Penzion ORAVA